Kukuřice

Exkluzivní nabídka hybridů od šlechtitelů CEZEA
Čejč, Freiherr von Moreau Saatzucht, ZEAINVENT
TRNAVA a ZELSEED.
Kde koupite

TOP SILÁŽ

Tuto známku pro hybrid s nejvyšší kvalitou silážní hmoty obdržely hybridy, které vykázaly po dobu nejméně tří let zkoušení nejlepší 
výsledky stavitelnosti NDF (neutrálně detergentní vlákniny) a výborné výnosové i nutriční ukazatele.

Veškerá sledování byla prováděna nezávislou laboratoří a nezávislými odborníky na živých zvířatech.

PĚSTOVÁNÍM HYBRIDŮ TOP SILÁŽ ZÍSKÁTE

  • zvýšení příjmu sušiny (při zvýšení stravitelnosti NDF o 1 % dojde ke zvýšení příjmu sušiny o 0,18 kg),
  • zvýšení produkce mléka (při zvýšení stravitelnosti NDF o 1 % dojde vyšším příjmem sušiny ke zvýšení produkce mléka o 0,26 kg FCM),
  • zlepšení kvality mléka,
  • zlepšení zdravotního stavu skotu,
  • snížení nákladů na produkci mléka.