Aktuality

POKYNY PRO VJEZD DO AREÁLU

18. března 2020

Oznamujeme nově stanovený režim kontaktu se všemi dopravci – preventivní opatření k aktuální epidemiologické situaci.

Od 18. 3. 2020 platí ve všech areálech společnosti OSEVA, a.s. povinnost pro řidiče nákladních vozidel používat ochranné prostředky (roušky, respirátory).
Tyto prostředky musí řidič používat po celou dobu, kdy se nachází v areálu.
Ochranné prostředky si řidič zajišťuje sám.
V případě nedodržení této povinnosti nebude řidiči umožněn vjezd do areálu společnosti OSEVA, a.s.
Pokud tento ochranný prostředek nemáte k dispozici, nebude Vám umožněn vjezd.
V areálu společnosti OSEVA, a.s. platí zákaz pohybu osob s tělesnou teplotou 38 °C a vyšší.
Děkujeme za pochopení.