Tritikale ozimé

Agostino

Udržovatel: Lantmännen SW Seed BV, NL.
Registrace v ČR: 2011.
Právně chráněná odrůda.

 

  • středně raná odrůda s krátkým stéblem,
  • plastická, dobrých výnosů dosahuje i na horších stanovištích a při extenzivních podmínkách pěstování,
  • vysoce odolná proti poléhání a vyzimování,
  • dobrý zdravotní stav, odolná proti padlí a rzi žitné,
  • výsevek 3–4 MKS/ha, podle oblasti pěstování a termínu setí,
  • doporučený termín setí do poloviny října,
  • HTZ vysoká.