Pšenice ozimá

Airbus

Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu.
Právně chráněná odrůda.

 

  • velmi raná osinatá odrůda,
  • vysoce výnosná ve všech oblastech,
  • rostliny středně odnožující,
  • dobrá odolnost proti poléhání,
  • dobrý zdravotní stav, vysoce odolná k fuzariózám v klase, rzi plevové a pšeničné,
  • velmi dobře reaguje na intenzivní agrotechniku,
  • doporučeno ošetření regulátorem růstu (zpevnění stébla),
  • doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS,
  • doporučeno setí v agrotechnické lhůtě, není vhodné příliš časné setí,
  • pekařská jakost E.