Pšenice ozimá

Airbus

Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu.
Právně chráněná odrůda.

 

 • velmi raná osinatá odrůda,
 • vysoce výnosná ve všech oblastech,
 • vhodná i do přísuškových oblastí,
 • rostliny středně odnožující,
 • dobrá odolnost proti poléhání,
 • dobrý zdravotní stav, vysoce odolná k fuzariózám v klase, rzi plevové a pšeničné,
 • velmi dobře reaguje na intenzivní agrotechniku,
 • doporučeno ošetření regulátorem růstu (zpevnění stébla),
 • doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS,
 • doporučeno setí v agrotechnické lhůtě, není vhodné příliš časné setí,
 • pekařská jakost E.