Jařiny

Kde koupíte
Pšenice jarní

Alicia

Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2016.
Právně chráněná odrůda.

 

  • poloraná pekařská odrůda,
  • rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání,
  • vhodná do všech oblastí,
  • velmi vysoký výnos zrna v neošetřené variantě, vysoký v ošetřené variantě pěstování,
  • odolná proti fuzariózám klasů a braničnatkám, středně odolná proti padlí travnímu, rzi pšeničné a plevové,
  • středně citlivá k obilní předplodině,
  • doporučený výsevek 4,5 MKS/ha,
  • doporučena aplikace morforegulátoru,
  • pekařská jakost E,
  • zrno velké.