Kukuřice

Kde koupíte

ALOMBO

NEJVÝKONNĚJŠÍ UNIVERZÁL

Typ hybridu: dvouliniový – Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE

Vlastnosti

 • raný hybrid pro všechny účely pěstování,
 • vhodný na zrno do celé řepařské a teplé obilnářské oblasti, na siláž do horší řepařské oblasti, obilnářské oblasti a teplé bramborářské oblasti,
 • velmi dobrý počáteční vývoj,
 • vhodný pro produkci kvalitního, vysoce energetického krmiva.

Přednosti

 • má velmi vysoký výnosový potenciál jak na zrno, tak i na siláž, lze jej úspěšně pěstovat pro následnou výrobu bioplynu,
 • vysoký obsah škrobu,
 • velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna před sklizní,
 • velmi dobrý podíl palic v silážní hmotě,
 • velmi dobrý zdravotní stav s vysokou odolností k poléhání a velmi vyso­kou odolností k fuzáriím,
 • velmi dobrá stravitelnost silážní hmoty.

Doporučená oblast pěstování

 • optimální obilnářská a chladnější řepařská oblast, na siláž a celá řepařská oblast na zrno,
 • možno pěstovat v teplejší obilnářské oblasti na zrno.
 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • zrno 80 000
 • siláž – OVO a horší ŘVO 85 000
 • siláž – teplá BVO 90 000
 • Produkce metanu
 • l/kg sušiny 369,22
 • Výživové parametry ALOMBO
 • škrob % 34,99
 • stravitelná vláknina v celé rostlině % 59,90
 • SOH % 69,90
 • NEL MJ/kg 6,48