Jařiny

Kde koupíte
Pšenice jarní

Anabel

Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2014.
Právně chráněná odrůda.

 

 • poloraná odrůda s pekařskou kvalitou,
 • rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání,
 • vysoké výnosy zrna ve všech oblastech v neošetřené i ošetřené variantě pěstování,
 • odolná proti rzi plevové a proti napadení padlím travním na listu i v klasu,
 • středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou,
 • výsevek 4 MKS/ha,
 • střední potřeba morforegulátoru,
 • vysoká objemová hmotnost,
 • objem pečiva vysoký, hodnota Zelenyho testu velmi vysoká,
 • pekařská jakost A,
 • zrno malé.