Kukuřice

Kde koupíte

ANISKA

Typ hybridu: tříliniový – Tc
Ranost: FAO 270
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE

Vlastnosti

 • univerzální středně raný hybrid vhodný k pěstování na siláž v celé obilnářské, řepařské a chladné kukuřičné oblasti a na zrno v celé řepařské a chladné kukuřičné oblasti,
 • mohutné, velmi dobře olistěné rostliny,
 • vysoká výkonnost a plasticita,
 • velmi dobrý zdravotní stav rostliny.

Přednosti

 • mimořádný výnos celkové suché hmoty,
 • poskytuje vysoce energetické siláže, což je dáno velmi dobrou stravitelností zbytku rostliny a vysokým podílem zrna ve sklizené hmotě,
 • vynikající pro výrobu bioplynu,
 • plasticita k suchým podmínkám,
 • vysoká odolnost proti poléhání a výborný zdravotní stav dávají jistotu při pěstování na zrno.

Doporučená oblast pěstování

 • optimální na zrno v řepařské oblasti a na siláž v obilnářské a řepařské oblasti,
 • možno pěstovat na zrno i siláž v chladnější kukuřičné oblasti.
 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • zrno - ŘVO 85 000
 • zrno - chladnější KVO 80 000
 • siláž – OVO a ŘVO 85 000
 • siláž - chladnější KVO 80 000