Řepka ozimá

Arabella

Odrůda LG

Liniová odrůda.
Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Registrace v ČR: 2014.
Právně chráněná odrůda.

Vlastnosti:

  • středně raná liniová odrůda nižšího vzrůstu,
  • vysoký výnosový potenciál,
  • vysoká odolnost vymrzání, díky pomalému vývoji na jaře uniká mrazíkům,
  • pozvolný podzimní vývoj,
  • odolná vůči fomové hnilobě a verticiliovému vadnutí,
  • vysoká HTS.

Pěstitelská doporučení:

  • vhodná pro intenzivní i standardní agrotechniku,
  • doporučen včasný výsev do dobře připravené půdy,
  • doporučený počet rostlin ke sklizni 25–40 rostlin/m².