Pšenice ozimá

Arkeos

Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu.
Právně chráněná odrůda.

 

 • velmi raná odrůda,
 • měkká pšenice s jakostí CK, vhodná pro pečivárenské využití (výroba oplatek a sušenek),
 • prověřena ke krmným účelům, vhodná i pro výrobu pšeničného sladu,
 • vysoký výnos ve všech oblastech,
 • krátké rostliny, středně odolné vůči poléhání,
 • vysoká produktivita klasu,
 • nejlepších výsledků dosahuje při pěstování po zlepšující předplodině, nevhodné je pěstování po kukuřici při použití minimalizačních technologií,
 • vysoká odolnost ke rzi pšeničné,
 • střední odolnost k fuzáriím,
 • vysoce odnoživá – není nutná aplikace morforegulátoru pro podporu odnožování,
 • doporučený výsevek 2,8–4,0 MKS,
 • zrno menší, HTZ kolem 40 g.