Pšenice ozimá

Arkeos

Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu.
Právně chráněná odrůda.

 

 • velmi raná odrůda,
 • měkká pšenice s jakostí CK, vhodná pro pečivárenské využití (výroba oplatek a sušenek)
 • prověřená ke krmným účelům
 • vhodná také pro výrobu pšeničného sladu,
 • vysoký výnosový potenciál ve všech výrobních oblastech,
 • krátké rostliny, středně odolné vůči poléhání,
 • vysoká produktivita klasu,
 • nejlepších výsledků dosahuje při pěstování po zlepšující předplodině, nevhodné je pěstování po kukuřici při použití minimalizačních technologií,
 • vysoká odolnost ke rzi plevové,
 • střední odolnost k fuzáriím,
 • vysoce odnoživá – není nutná aplikace morforegulátoru pro podporu odnožování,
 • zrno menší, HTZ kolem 40 g.