Jařiny

Kde koupíte
Hrách setý

Astronaute

Udržovatel: Société RAGT 2n, FR.
Registrace v ČR: 2014.
Právně chráněná odrůda.

 

 • poloraná žlutozrnná odrůda,
 • velmi vysoký výnos zrna,
 • rychlý počáteční růst,
 • rostliny středně vysoké,
 • semeno válcovitého tvaru,
 • barevná vyrovnanost semen vysoká,
 • nemá vyhraněné požadavky na půdně-klimatické podmínky,
 • tolerantní k těžkým a studeným půdám,
 • vhodná pro potravinářské i krmné účely,
 • středně odolná proti poléhání,
 • středně odolná proti většině chorob hrachu,
 • výnos dusíkatých látek vysoký,
 • HTZ středně vysoká.