Pšenice ozimá

Avenue

Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Registrace v ČR: 2014.
Právně chráněná odrůda.

 

 

  • velmi raná odrůda, nejranější v sortimentu,
  • rostliny nízké s vysokou odolností k poléhání,
  • vysoce odnoživá,
  • velmi dobrý zdravotní stav v celém spektru listových i klasových chorob,
  • plastická odrůda vhodná do všech oblastí,
  • možné pěstování po obilnině,
  • doporučený výsevek 3,0–4,5 MKS,
  • aplikace morforegulátorů není potřebná,
  • vzhledem k ranosti je nutné sledovat správné fáze pro všechny agrotechnické zásahy,
  • jakost C, při dodržení doporučené agrotechniky dosažení parametrů doplňkové pšenice pro mlynáře.