Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Azit

Udržovatel: Limagrain Česká republika, s. r. o., ČR,
Registrace v ČR: 2008.
Právně chráněná odrůda.

 

  • polopozdní nesladovnická odrůda středního vzrůstu,
  • výnosná, vhodná do všech výrobních oblastí,
  • toleruje zhoršené pěstební podmínky,
  • díky velmi dobrému zdravotnímu stavu vhodná do systémů ekologického zemědělství,
  • velmi dobře odnožuje, odolná proti poléhání,
  • velmi dobrý zdravotní stav, odolná vůči rhynchosporiové skvrnitosti, padlí travnímu, rzi ječné, středně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí,
  • výsevek 3,5–4,7 MKS/ha,
  • podíl předního zrna vysoký,
  • zrno velké, HTZ vysoká.