Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Azit

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR.
Registrace v ČR: 2008.
Právně chráněná odrůda.

 

  • polopozdní odrůda středního vzrůstu,
  • vysoce výnosná, vhodná do všech výrobních oblastí,
  • velmi dobře odnožuje, odolnost proti poléhání střední,
  • středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti a komplexu hnědých skvrnitostí, středně až méně odolná proti padlí travnímu,
  • výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
  • podíl předního zrna vysoký,
  • zrno velké, HTZ 51 g.