Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Bente

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, DE.
Registrace v ČR: 2018.
Právně chráněná odrůda.

 

  • raná nesladovnická odrůda středního vzrůstu,
  • velmi vysoký výnos zrna ve všech oblastech a variantách pěstování,
  • vysoce plastická, dobře snáší horší půdně-klimatické podmínky,
  • středně odolná proti poléhání,
  • velmi dobrý zdravotní stav, odolná proti padlí travnímu na listu, odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti hnědé skvrnitosti,
  • tolerantní k předplodině,
  • výsevek 3,2–4 MKS/ha,
  • podíl předního zrna velmi vysoký,
  • zrno velké, HTZ vysoká.