Pšenice ozimá

Butterfly

Udržovatel: SELGEN, a.s., CZ.
Registrace v ČR: 2017.
Právně chráněná odrůda.

 

  • poloraná odrůda středního až vyššího vzrůstu,
  • středně odolná proti poléhání,
  • nižší až střední odnožovací schopnost, výnos tvořen hlavně klasy,
  • odolná k vymrzání,
  • dobrý zdravotní stav, odolná k fuzariózám v klasu, padlí travnímu v klasu a braničnatce na listu i v klasu, odolná ke rzi plevové, pšeničné a padlí travnímu na listu,
  • potřeba morforegulátoru střední,
  • doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha,
  • tolerantní k pozdnímu setí,
  • zrno velké, HTZ vysoká,
  • pekařská jakost E.