Kukuřice

Kde koupíte

CEBIR

JEDEN Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH RANÝCH HYBRIDŮ NA ČESKÉM TRHU

Typ hybridu: dvouliniový – Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti

 • raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v lepší brambo­rářské, obilnářské a řepařské oblasti,
 • díky mohutným, dobře olistěným rostlinám s pevným stéb­lem dosahuje vysokých výnosů hmoty,
 • zdravotní stav rostliny je na velmi dobré úrovni.

Přednosti

 • vysoký výnos celkové hmoty z hektaru,
 • vysoký obsah škrobu,
 • vysoký výnos energie z jednotky plochy jej předurčuje k pěstování pro výrobu bioplynu,
 • vysoká kvalita silážní hmoty, výborná stravitelnost vlákniny – udělena kvalitativní známka TOP siláž,
 • vysoký podíl palic v silážní hmotě.

Doporučená oblast pěstování

 • optimální obilnářská a chladnější řepařská oblast,
 • možno pěstovat v teplé bramborářské a teplé řepařské oblasti.

 

 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • siláž – ŘVO 85 000
 • siláž – OVO a teplá BVO 90 000
 • Produkce metanu
 • l/kg sušiny 376,2
 • Výživové parametry CEBIR
 • škrob % 35,94
 • stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,29
 • SOH % 69,11
 • NEL MJ/kg 6,50