Kukuřice

Kde koupíte

CEFOX

RANOST, PLASTICITA, MAXIMÁLNÍ VÝKON

Typ hybridu: tříliniový – Tc
Ranost: FAO 230
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s., Čejč

Vlastnosti

 • raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v bramborářské, obilnářské a chladnější řepařské oblasti,
 • středně vysoké, dobře olistěné rostliny,
 • velmi dobrý počáteční vývoj,
 • velmi dobrý zdravotní stav.

Přednosti

 • vysoký výnos zelené a suché hmoty,
 • velmi vysoký výnos sušiny palic – v registračních pokusech v SR dosáhl výnosu 9,88 t/ha, tj. 108 % na průměr kontrol,
 • poskytuje vysoký výnos energie z jednotky plochy, čímž se nabízí k využití pro bioplynové stanice,
 • výborná plasticita k horším podmínkám pěstování.

Doporučená oblast pěstování

 • optimální obilnářská a bramborářská oblast,
 • možno pěstovat v chladnější ře­pař­ské ob­lasti.
 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • siláž – ŘVO a OVO 85 000
 • siláž – BVO 90 000
 • Produkce metanu
 • l/kg sušiny 375,4
 • Výživové parametry CEFOX
 • škrob % 35,60
 • stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,75
 • SOH % 68,41
 • NEL MJ/kg 6,44