Kukuřice

Kde koupíte

CEGURA

Typ hybridu: dvouliniový – Sc
Ranost: FAO 360
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti

 • středně pozdní hybrid vhodný pro pěstování na siláž v teplé řepař­ské oblasti a kukuřičné oblasti,
 • velmi dobrý počáteční vývoj,
 • velmi dobrý zdravotní stav.

Přednosti

 • velmi vysoký výnos zelené hmoty a dobrý podíl klasů umožňu­je využití na velmi kvalitní siláž pro skot i na výrobu bioplynu,
 • velmi dobrá kvalita silážní hmoty s dobrou stravitelností vlákniny,
 • výborný podíl klasů v celkové sušině.
 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • siláž – teplá ŘVO 80 000
 • siláž – KVO 75 000
 • Produkce metanu
 • l/kg sušiny 364,85
 • Kvalitativní ukazatele
 • Škrob % 33,88
 • Stravitelná vláknina v celé rostlině % 55,11
 • SOH % 66,55
 • NEL MJ/kg 6,37