Kukuřice

Kde koupíte

CEJOVE


Typ hybridu: tříliniový – Tc
Ranost: FAO 260
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti

 • středně raný hybrid vhodný k pěstování na siláž v celé obilnářské, řepařské a chladné kukuřičné oblasti,
 • velmi vysoké, dobře olistěné rostliny,
 • velmi dobrý počáteční vývoj,
 • výborný zdravotní stav během celé vegetace,
 • dobrá odolnost proti sněti – během zkoušení napadeno jen 0,4 % rostlin.

Přednosti

 • nadprůměrný výnos zelené i suché hmoty (v registračních pokusech v SR dosáhl výnosu zelené hmoty 63 t/ha a výnosu suché hmoty 18,9 t/ha),
 • velký klas s vysokým počtem řad zrn,
 • vysoký podíl palic v celkové hmotě,
 • výborně odolává suchu (hodnocení 8,8 z 9),
 • vysoký výnos energie z hektaru,
 • vynikající pro výrobu bioplynu.

Doporučená oblast pěstování

 • optimální obilnářská a řepařská oblast,
 • možno pěstovat v chladnější kukuřičné oblasti.
 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • siláž – OVO, ŘVO a chladná KVO 85 000