Kukuřice

Kde koupíte

CELUKA

VYNIKAJÍCÍ PODÍL ZRNA V SILÁŽNÍ HMOTĚ

Typ hybridu: tříliniový – Tc
Ranost: FAO 220
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti

 • velmi raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v bramborářské, obilnářské a řepařské oblasti,
 • výborný počáteční vývoj,
 • vysoké, dobře olistěné rostliny s velkou palicí,
 • vynikající zdravotní stav během celé vegetace, minimální výskyt snětí a fuzarióz palic,
 • výborná stravitelnost silážní hmoty.

Přednosti

 • vysoký výnos celkové suché i zelené hmoty,
 • vynikající výnos sušiny palic – v registračních pokusech dosáhl výnosu 9,36 t/ha, tj. 110 % na průměr kontrolních hybridů,
 • vynikající podíl zrna v celkové v celkové silážní hmotě,
 • výborná plasticita hybridu přispívá k vyšší adaptabilitě v různých pěstebních podmínkách,
 • poskytuje vysoký výnos energie z jednotky plochy,
 • vhodný pro výrobu bioplynu,
 • výsledky registračních pokusů – SR 2016:
  výnos zelené hmoty55,3 t/ha | průměr kontrol 102 %
  výnos suché hmoty18,0 t/ha | průměr kontrol 101 %
  výnos sušiny palic9,36 t/ha | průměr kontrol 110 %

Doporučená oblast pěstování

 • optimální bramborářská a obilnářská oblast,
 • možno pěstovat v chladnější ře­pař­ské ob­lasti.
 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • siláž – OVO a ŘVO 85–90 000
 • siláž – BVO 90–95 000
 • Produkce metanu
 • l/kg sušiny 379,24
 • Výživové parametry CELUKA
 • škrob % 35,71
 • stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,20
 • SOH % 68,99
 • NEL MJ/kg 6,45