Kukuřice

Kde koupíte

CELUNAR

Typ hybridu: tříliniový – Tc
Ranost: FAO 270
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti

 • středně raný hybrid vhodný k pěstování na zrno i siláž v celé řepařské oblasti,
 • dobrý počáteční vývoj,
 • velmi dobrý zdravotní stav.

Přednosti

 • přizpůsobivý k horším podmín­kám pěstování,
 • dobrý výnos zrna,
 • velmi vysoký výnos silážní hmoty s vysokým podílem zrna,
 • meziročníkově stabilní ve výnosu zrna i silážní hmoty,
 • velmi dobře uvolňuje vodu před sklizní,
 • pevné stéblo,
 • možné využití pro výrobu bioplynu.
 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • zrno – ŘVO 80 000
 • siláž 85 000
 • Produkce metanu
 • l/kg sušiny 366,44
 • Kvalitativní ukazatele
 • Škrob % 35,90
 • Stravitelná vláknina v celé rostlině % 54,35
 • SOH % 67,33
 • NEL MJ/kg % 6,38