Kukuřice

Kde koupíte

CEMAX 245

Typ hybridu: tříliniový – Tc
Ranost: FAO 245
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti

 • vhodný pro pěstování na siláž v teplé bramborářské, obilnářské a chladné řepařské oblasti,
 • dobrý zdravotní stav,
 • dlouho zelené, bohatě olistěné stéblo.

Přednosti

 • vysoký výnos zelené silážní hmoty i celkové suché hmoty,
 • velmi vysoká kvalita silážní hmoty,
 • hybrid s dlouhodobě nejlepšími výsledky stravitelnosti vlákniny v celé rostlině,
 • velmi dobrý počáteční vývoj,
 • mimořádná koncentrace energie,
 • výborná plasticita.
 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • siláž – OVO a ŘVO 85 000
 • siláž – teplá BVO 90 000
 • Kvalitativní ukazatele
 • Škrob % 33,88
 • Stravitelná vláknina v celé rostlině % 59,39
 • SOH % 69,52
 • NEL MJ/kg 6,42