Kukuřice

Kde koupíte

CETIP

VYSOCE PLASTICKÝ A VÝNOSNÝ

Typ hybridu: tříliniový – Tc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti

 • velmi raný až raný hybrid vhodný k pěstování na siláž v bramborářské, obilnářské a chladnější řepařské oblasti,
 • velmi dobrý počáteční vývoj,
 • vynikající zdravotní stav,
 • mohutné, dobře olistěné rostliny, odolné proti poléhání.

Přednosti

 • vysoký výnosový potenciál v produkci zelené i suché hmoty,
 • velmi dobrý podíl palic v silážní hmotě,
 • vysoce plastický, přizpůsobivý horším podmínkám,
 • vysoký výnos energie – vhodný k pěstování pro výrobu bioplynu,
 • hybrid registrovaný v SR v r. 2015 na základě výsledku pokusů:
  výnos suché hmoty109 % na průměr kontrol
  výnos zelené hmoty114 % na průměr kontrol
  výnos sušiny palic102 % na průměr kontrol

Doporučená oblast pěstování

 • optimální teplá bramborářská, obilnářská a chladnější řepařská oblast,
 • možno pěstovat v chladnější bramborářské oblasti.
 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • siláž – ŘVO 85 000
 • siláž – OVO a BVO 90 000
 • Produkce metanu
 • l/kg sušiny 367,2
 • Výživové parametry CETIP
 • škrob % 34,23
 • stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,90
 • SOH % 69,50
 • NEL MJ/kg 6,44