Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

Cosmino

Hybrid SAATBAU

FAO S310/Z290

 

 

 • tříliniový hybrid s využitím na zrno i siláž,
 • velmi vysoké rostliny s vysoko nasazenými palicemi,
 • velmi dobrá odolnost stresovým podmínkám,
 • snadný výmlat zrna, nízká vlhkost zrna,
 • při využití na siláž poskytuje vysoký výnos silážní hmoty,
 • adaptabilní k výrobním podmínkám,
 • optimální hustota porostu při sklizni:
  na zrno 80–85 000 rostlin/ha,
  na siláž 85–90 000 rostlin/ha.