Řepka ozimá

DK Excited

Odrůda DEKALB

Hybridní odrůda.
Odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu.

Vlastnosti:

  • středně raná hybridní odrůda,
  • středně vysoké, mohutně větvící rostliny, odolné proti poléhání,
  • vysoký výnos semene s velmi vysokým obsahem oleje,
  • velmi dobrá zimovzdornost,
  • středně rychlý až rychlý podzimní vývoj,
  • šešule odolné proti pukání,
  • rezistentní vůči viru žloutenky vodnice (TuYV), odolná k fomové hnilobě (Rlm7).

Pěstitelská doporučení:

  • doporučen do různých oblastí pěstování řepky,
  • vhodný pro standardní i vyšší intenzitu pěstování,
  • doporučený výsevek v optimálním termínu setí: 450 tisíc semen/ha.