Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

DKC3601

Hybrid DEKALB

FAO S260–270

 

  • hybrid nové generace, která nabízí hlavně vynikající výnos a stabilitu,
  • jeden z nejvýnosnějších hybridů ÚKZÚZ 2018–2019 v kategorii raná siláž,
  • vysoké mohutné rostliny se silným stéblem a hustým olistěním,
  • zrno typu mezityp,
  • dobrý zdravotní stav, chladuvzdornost a rychlý počáteční růst,
  • rovnoměrně dozrávající,
  • doporučeno sklízet ke konci sklizňového období při 32–35 % sušiny,
  • optimální hustota porostu při sklizni:
    85–95 000 rostlin/ha.