Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

DKC3888

Hybrid DEKALB

FAO Z270

 

  • středně raný zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem,
  • nižší až středně vysoké rostliny s nízko nasazenými palicemi
  • silný kořenový systém,
  • velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna,
  • zrno typu koňský zub,
  • hybrid s velmi flexibilní palicí – lze nastavovat hustotu výsevku dle podmínek a intenzity pěstování,
  • adaptabilní na různé podmínky pěstování,
  • setí doporučeno v optimálním agrotechnickém termínu pro danou oblast,
  • optimální hustota porostu při sklizni: 79–82 000 rostlin/ha.