Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

DKC3888

Hybrid DEKALB

FAO S290

 

  • zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem,
  • nižší až středně vysoké rostliny s nízko nasazenými palicemi,
  • silný kořenový systém,
  • adaptabilní na různé podmínky pěstování,
  • odolný k přísuškům,
  • středně odolný k chladu,
  • velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna,
  • zrno typu koňský zub,
  • hybrid s velmi flexibilní palicí – lze nastavovat hustotu výsevku dle podmínek a intenzity pěstování,
  • doporučený výsevek 75–82 000 semen/ha.