Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

DKC4792

Hybrid DEKALB

FAO Z370

  • pozdní zrnový hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem,
  • středně vysoké rostliny,
  • dobře se adaptuje v suchých podmínkách,
  • rychlý počáteční růst,
  • velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna,
  • zrno typu koňský zub,
  • velmi dobrý zdravotní stav, odolný proti fuzáriím v klasu,
  • vykazuje vyšší výnos ve střední a vyšší intenzitě pěstování,
  • výborně snáší jílovité a jílovito-hlinité půdy,
  • optimální hustota porostu při sklizni: 70–78 000 rostlin/ha.