Řepka ozimá

Duplo

Odrůda RAPOOL

Hybridní odrůda.
Udržovatel: udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG – DSV, DE.
Odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu.

Vlastnosti:

 • středně raná robustní hybridní odrůda,
 • vysoký výnos semen i oleje,
 • velmi rychlý počáteční vývoj,
 • vynikající přezimování,
 • odolná proti poléhání,
 • odolná k přísuškům,
 • nepukavé šešule,
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolná viru žloutenky vodnice (TuYV) a fomovému černání stonku (gen Rlm7).

Pěstitelská doporučení:

 • vhodná do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy, včetně přísuškových lokalit,
 • vhodná pro střední až pozdní termíny setí,
 • vhodná pro intenzivní až středně intenzivní způsob pěstování,
 • doporučený výsevek 400–600 tisíc klíčivých semen/ha.