Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

ES Joker

Hybrid EURALIS

FAO S250/Z240
Typ hybridu: Sc
Typ zrna: tvrdý až mezityp

 • raný univerzální hybrid s vysokými výnosy zrna i silážní hmoty s vynikající stravitelností,
 • vysoký obsah škrobu v zrně,
 • vysoké rostliny s vysoko nasazenými palicemi,
 • vhodný i pro výrobu bioplynu díky vysoké výtěžnosti energie na hektar,
 • zrno typu tvrdý až mezityp,
 • plastický, odolný proti suchu,
 • velmi dobrá odolnost proti chladu,
 • rychlý počáteční vývoj,
 • dozrávání stay green,
 • dobrý zdravotní stav rostliny,
 • vhodný k pěstování v OVO a ŘVO,
 • doporučen pro střední a vysokou intenzitu pěstování,
 • optimální hustota porostu při sklizni:
  na zrno 75–80 000 rostlin/ha,
  na siláž 80–85 000 rostlin/ha.