Jařiny

Kde koupíte
Hrách setý

Eso

Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2012,
Právně chráněná odrůda.

 

  • poloraná žlutozrnná odrůda typu semi-leafless,
  • výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký,
  • rychlý počáteční růst,
  • rostliny středně vysoké,
  • semeno vejčitého tvaru,
  • méně odolná proti poléhání před sklizní,
  • středně odolná proti plísni hrachu i proti plísni šedé, středně odolná proti skvrnitostem hrachu, středně odolná proti napadení komplexem kořenových, virových chorob,
  • méně odolná proti hnilobám, padlí hrachu a rzi hrachu,
  • HTZ středně vysoká.