Jařiny

Kde koupíte
Vojtěška setá

Holyna

Udržovatel: AGROGEN, spol. s r. o., ČR.
Registrace v ČR: 2009,
Právně chráněná odrůda.

 

  • raná odrůda středního až vyššího vzrůstu,
  • nejvyšších výnosů zelené i suché hmoty dosahuje v KVO a ŘVO,
  • středně odolná proti poléhání,
  • odolná proti cévnímu vadnutí,
  • rychlý jarní růst i obrůstání po seči.