Jařiny

Kde koupíte
Hrách setý

Impuls

Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2014,
Právně chráněná odrůda.

 

 • poloraná zelenozrnná odrůda,
 • vysoce výnosná odrůda,
 • rostliny středně vysoké, barva květu bílá,
 • semeno válcovitého tvaru,
 • obsah dusíkatých látek středně vysoký,
 • rychlý počáteční růst,
 • vhodná k produkci semene s vysokou barevnou vyrovnaností,
 • dobrý zdravotní stav celé rostliny,
 • odolná proti poléhání před sklizní,
 • výsevek 0,9–1,0 MKS/ha,
 • HTZ vysoká (287 g).