Řepka ozimá

InV1066

Exkluzivně v nabídce

Odrůda BASF | exkluzivně v nabídce OSEVA

 

Výjimečný obsah oleje v sušině semene – 51,34 % (výsledky registračních pokusů ÚKZÚZ 2014–2016).

Udržovatel: BASF Agricultural Solutions Belgium NV, BE.
Registrace v ČR: 2017.

 

Vlastnosti:

 • hybrid ze skupiny nové generace šlechtění InVigor®,
 • středně raná pylově fertilní hybridní odrůda vhodná do všech oblastí pěstování řepky,
 • rostliny kratšího vzrůstu odolné proti poléhání,
 • vysoký výnos semene s velmi vysokým obsah oleje,
 • minimální obsah kyseliny erukové, velmi nízký obsah glukosinolátů,
 • obsah N-látek v semeni nízký,
 • bezproblémově přezimující,
 • odolává přísuškům díky mohutným kořenům,
 • odolná k abiotickým stresovým faktorům,
 • dobrý zdravotní stav, odolná proti fomovému černání stonku, sklerotiniové hnilobě a alternárii,
 • středně vysoká HTS.

Pěstitelská doporučení:

 • díky schopnosti výrazné obnovy porostů po poškození škůdci či abiotickými faktory možnost využití i v méně vhodných podmínkách,
 • možnost raného výsevku, snáší i pozdnější setí,
 • k dosažení optimálního počtu rostlin stačí nižší výsevek,
 • doporučený počet rostlin ke sklizni 20–30 rostlin/m².