Jařiny

Kde koupíte
Oves nahý

Kamil

Udržovatel: SELGEN, a. s., ČR.
Registrace v ČR: 2012.
Právně chráněná odrůda.

 

  • bezpluchá, středně raná odrůda vhodná do všech oblastí,
  • rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání,
  • vysoký výnos zrna,
  • podíl předního zrna velmi vysoký, podíl pevných pluch nízký,
  • objemová hmotnost vysoká,
  • odolná proti napadení rzí ovesnou, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí,
  • nenáročná na předplodinu,
  • doporučený výsevek 4–5 MKS/ha,
  • zrno velké.