Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Kampa

České pivo

Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Registrace v ČR: 2015.
Právně chráněná odrůda.

 

  • sladovnická polopozdní odrůda středního vzrůstu,
  • sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“,
  • velmi vysoký výnos zrna i předního zrna ve všech oblastech v neošetřené i ošetřené variantě pěstování,
  • odolná proti lámání stébla, středně odolná proti poléhání,
  • odolná proti padlí travnímu na listu a proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí,
  • podíl předního zrna vysoký,
  • zrno středně velké až velké.