Řepka ozimá

Keltor

Odrůda RAPOOL

Hybridní odrůda.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE.
Registrace v ČR: 2019.

Vlastnosti:

 • raná hybridní odrůda,
 • tvoří homogenní porost nižšího vzrůstu,
 • vysoký výnos semene i oleje v různých prostředích,
 • odolná proti poléhání před sklizní
 • velmi dobré přezimování,
 • dobrý zdravotní stav, rezistentní TuYV,
 • hodnocení odolnosti ÚKZÚZ (1–9): fomové černání stonku 6,3, verticilium 6,4, černě 7,3,
 • HTS středně vysoká.

Pěstitelská doporučení:

 • plastická, vhodná pro všechna stanoviště,
 • homogenní zrání zajišťuje sklizeň bez nutnosti desikace porostu,
 • vhodný také pro půdy s nekontrolovatelným uvolňováním N.