Kukuřice

Kde koupíte

LANDLORD


REKORDMAN VE VÝNOSU ZRNA

Typ hybridu: dvouliniový – Sc
Ranost: FAO 220 siláž, FAO 230 zrno
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE

Vlastnosti

 • velmi raný až raný hybrid vhodný pro všechny účely pěstování,
 • vhodný na zrno do celé řepařské a teplé obilnářské oblasti, na siláž do celé bramborářské, obilnářské a chladné řepařské oblasti,
 • středně vysoké, dobře olistěné rostliny,
 • velmi dobrý zdravotní stav s vysokou odolností k většině chorob, zejména k fuzáriím.

Přednosti

 • velmi vysoký potenciál výnosu zrna, nezávisle na půdě či klimatu,
 • hybrid registrovaný v ČR v r. 2016 na základě výsledku pokusů: výnos zrna 12,25 t/ha, tj. 105,9 % na průměr kontrol, (2. místo v kategorii velmi rané zrno),
 • tolerantní vůči stresovým faktorům,
 • dobře snáší brzké i pozdní výsevy,
 • poskytuje vysoký výnos energie z jednotky plochy,
 • vysoký obsah škrobu v zrně, vysoký výnos škrobu,
 • možné využití zrna na mlynářské účely.

Doporučená oblast pěstování

 • optimální bramborářská a obilnářská oblast při pěstování na siláž a celá řepařská oblast při pěstování na zrno,
 • možno pěstovat v chladnější ře­pař­ské ob­lasti na siláž a teplé obilnářské na zrno.
 • Optimální hustota porostu (rostlin/ha)
 • zrno 85 000
 • siláž – ŘVO a OVO 85–90 000
 • siláž BVO 90–95 000
 • Produkce metanu
 • l/kg sušiny 370,3
 • Výživové parametry LANDLORD
 • škrob % 36,30
 • stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,41
 • SOH % 68,52
 • NEL MJ/kg 6,45