Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

Laudis 550

České pivo

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR.
Registrace v ČR: 2013
Právně chráněná odrůda.

 

  • polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu,
  • velmi dobře odnožující,
  • středně odolná proti poléhání a lámání stébla,
  • stabilně vysoký výnos zrna v neošetřené variantě ve všech výrobních oblastech,
  • odolná proti padlí travnímu na listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné a komplexu hnědých skvrnitostí,
  • sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“,
  • doporučeno setí brzy na jaře,
  • výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, hloubka setí 2–4cm,
  • ošetření morforegulátory stačí v nižší dávce,
  • zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký.