Řepka ozimá

LG Ambassador 

Odrůda LG

Hybridní odrůda.
Udržovatel: Limagrain Europe, FR
Odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu.

Vlastnosti:

 • středně raná hybridní odrůda pokročilé generace,
 • mimořádně vysoký a vyrovnaný výnos ve všech oblastech,
 • středně rychlý podzimní vývoj, pozvolný nástup jarní vegetace,
 • vysoká odolnost vymrzání,
 • vysoký výnos oleje z hektaru,
 • odolná proti pukání šešulí,
 • velmi dobrý zdravotní stav, rezistentní vůči viru žloutenky vodnice TuYV (R 54), odolná k fomové hnilobě (Rlm7),
 • středně vysoká HTS.

Pěstitelská doporučení:

 • plastická, vhodná do všech oblastí,
 • doporučena především pro intenzivní agrotechniku,
 • doporučen výsev v agrotechnickém termínu,
 • doporučený počet rostlin ke sklizni 20–30 rostlin/m².