Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

LG 30.248

Hybrid LG

FAO 240 | LG Animal Nutrition

 

  • raný silážní hybrid s rekordními výnosy siláže do intenzivních podmínek hospodaření,
  • oblast pěstování: BVO, OVO, okrajově ŘVO,
  • využitelný pro výrobu bioplynu,
  • vysoké rostliny se vzpřímenými listy a dobře ozrněnými palicemi,
  • silážní hmota vyniká stravitelností vlákniny a vysokým obsahem škrobu,
  • vysoká suchovzdornost,
  • optimální hustota porostu při sklizni: 80–95 000 rostlin/ha.