Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

LG 31.224

Hybrid LG

FAO 240 | LG Animal Nutrition

 

 • výnosný silážní hybrid,
 • oblast pěstování: BVO, OVO, okrajově ŘVO,
 • robustní rostliny odolné poléhání,
 • zrno typu mezityp,
 • rychlý počáteční růst,
 • vysoké výnosy silážní hmoty s vysokým podílem škrobu a mimořádnou stravitelností vlákniny,
 • dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování,
 • plastický, odolný chladu i přísuškům,
 • vhodný i pro BPS,
 • optimální hustota porostu při sklizni:
  85–95 000 rostlin/ha.