Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

LG 31.235

Hybrid LG

FAO 260 | LG Animal Nutrition

 

  • výnosný silážní hybrid,
  • oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
  • kompaktní, dobře olistěné rostliny,
  • plastický, spolehlivý i na horších pozemcích,
  • rychlý počáteční růst,
  • vysoké výnosy silážní hmoty s vysokým obsahem škrobu a mimořádnou stravitelností vlákniny,
  • odolný chladu a přísuškům během vegetace,
  • velmi dobrý zdravotní stav,
  • optimální hustota porostu při sklizni: 85–95 000 rostlin/ha.