Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

LG 31.272

Hybrid LG

FAO 250

 

 • velmi výnosný univerzální hybrid s rekordním výnosem zrna,
 • oblast pěstování: OVO, okrajově KVO,
 • zrno typu mezityp,
 • velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování,
 • středně rychlý počáteční vývoj,
 • odolný proti poléhání, přísušku a stresu během vegetace
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolný vůči fuzáriím na stéble i v klasu,
 • v sezóně 2020 nejpěstovanější evropský LG hybrid,
 • doporučeno setí do vyhřáté půdy,
 • optimální hustota porostu při sklizni:
  80–90 000 rostlin/ha.