Jařiny

Kde koupíte
Slunečnice

LG 54.78

Hybrid LG

 

  • raný zdravý hybrid s vysokými výnosy nažek,
  • vhodný do KVO i ŘVO podmínek,
  • středně vysoké uniformní rostliny tvoří kompaktní porost,
  • odolný proti přísuškům,
  • odolný proti chladu,
  • odolný proti poléhání,
  • výborný zdravotní stav, odolný proti plísním, hlízence i fomě,
  • velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování,
  • výnosový vítěz pokusů SPZO 2016,
  • optimální hustota porostu při sklizni: 70–75 000 rostlin/ha.