Jařiny

Kde koupíte
Hrách setý

LG Aspen

Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Registrace v ČR: 2018,
Právně chráněná odrůda.

 

 • středně raná žlutozrnná odrůda typu semi-leafless,
 • vysoký výnos semene i zelené hmoty,
 • rychlý počáteční růst,
 • rostliny vysoké, s dobrou odolností proti poléhání,
 • odrůda vhodná do luskovino-obilných směsek,
 • semeno válcovitého tvaru,
 • velmi vysoká barevná vyrovnanost semen,
 • odolná proti kořenovým chorobám, středně odolná proti plísni hrachu,
 • vysoký výnos dusíkatých látek,
 • doporučeno včasné setí,
 • výsevek 0,9–1,1 MKS/ha,
 • HTZ středně vysoká.