Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

LG Ester

České pivo

Udržovatel: Limagrain Česká republika, s. r. o., ČR.
Registrace v ČR: 2020.
Právně chráněná odrůda.

 

 

  • sladovnická odrůda ze šlechtitelské stanice v Hrubčicích,
  • středně raná odrůda středního vzrůstu,
  • velmi dobrá odolnost proti poléhání,
  • velmi vysoký výnos zrna v neošetřené variantě ve všech výrobních oblastech,
  • odolná vůči padlí travnímu na listu (gen mlo), středně odolná proti rzi ječné, komplexu listových skvrnitostí a fuzariózám v klase,
  • sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“,
  • nemá výrazná pěstitelská rizika,
  • doporučena standardní agrotechnika pěstování sladovnického ječmene,
  • výsevek 3,5–4,7 MKS/ha,
  • zrno velké, podíl předního zrna vysoký.