Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

LG Monus

České pivo

Udržovatel: Limagrain Europe, FR.
Registrace v ČR: 2017.
Právně chráněná odrůda.

 

  • sladovnická odrůda ze šlechtitelské stanice v Hrubčicích,
  • polopozdní, rostliny střední až nižší,
  • velmi vysoký výnos předního zrna v kukuřičné a vysoký výnos předního zrna v řepařské oblasti v obou variantách pěstování,
  • středně odnoživá,
  • odolná proti poléhání a lámání stébla,
  • odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo), rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, středně odolná proti hnědé skvrnitosti,
  • výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, po obilnině nebo při opožděném setí doporučen zvýšit o 0,5 MKS/ha,
  • odrůda doporučená pro výrobu „ČESKÉHO PIVA“,
  • velké zrno, vysoká HTZ (54 g).