Jařiny

Kde koupíte
Ječmen jarní

LG Stamgast

České pivo

Udržovatel: Limagrain Česká republika, s. r. o., ČR.
Registrace v ČR: 2021.
Právně chráněná odrůda.

 

  • sladovnická odrůda ze šlechtitelské stanice v Hrubčicích,
  • středně raná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování sladovnického ječmene,
  • vysoký výnos zrna i výnos předního zrna,
  • středně odnožující,
  • velmi dobrý zdravotní stav, odolná vůči padlí travnímu (gen mlo),
  • velmi dobrá odolnost k poléhání,
  • doporučeno použití standardní agrotechniky pěstování sladovnického ječmene,
  • výběrová sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“, ze sklizně 2023 již plánují nakupovat Sladovny SOUFFLET ČR, Plzeňský Prazdroj, MSK Kroměříž a další,
  • výsevek 3,7–4,7 MKS/ha,
  • HTZ 49 g.