Jařiny

Kde koupíte
Kukuřice dovozová

Magnato

Hybrid SAATBAU

FAO S270

 

 • tříliniový středně raný silážní hybrid,
 • registrace ÚKZÚZ 2017,
 • velmi rychlý počáteční růst a zapojení porostu,
 • výborná odolnost vůči suchu
 • adaptabilní k výrobním podmínkám,
 • vysoké rostliny se středně vysoko nasazenými palicemi,
 • zrno typu tvrdý,
 • velmi dobrý zdravotní stav,
 • optimální hustota porostu při sklizni:
  na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
  na biomasu 90–95 000 rostlin/ha.